Menu

MilMedEXPO 2016 Miedzynarodowe Tragi Medycyny Wojskowej i Ratunkowej w Pałacu Kultury i nauki

Konferencja naukowa

22 kwietnia 2016 r (piątek). 

 

 

SESJA I - 10:00 - 13:20 

wspólna dla BLOKU TEMATYCZNEGO nr I i BLOKU TEMATYCZNEGO nr II

 

Mundurowa służba zdrowia nie tylko dla mundurowych

Transmisja wiedzy i doświadczenia WIM do krajowego systemu ochrony zdrowia. 20 min.
Gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Udział WIM w nadzorze epidemiologicznym Polski i krajów Trzeciego Świata. 20 min.
Płk dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski, prof. nadzw. WIM

Współczesna strategia medycyny ratunkowej w postępowaniu z chorymi z mnogimi obrażeniami ciała. 20 min.
Prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny, Uniwersytet Medyczny Białystok

Ratownictwo medyczne w działaniach bojowych policyjnych sił specjalnych - rys historyczny, współczesne uwarunkowania. 20 min.
Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, Wyższa Szkoła Policji Szczytno.

    Przerwa 11:20 - 11:30 

Rola, znaczenie i udział broni konwencjonalnej w aktach terroryzmu. Charakterystyka obrażeń ciała. 20 min.
Prof. dr hab. med. Zbigniew Dudkiewicz, Uniwersytet Medyczny Łódź

Kiedy rzeczywistość pokoju staję się polem walki. 20 min.
Tomasz Sanak, Zakład Medycyny Pola Walki WIM.

Implementacja Combat Lessons-Learned w obszar medycyny cywilnej i Centrum Urazowego. 20 min.
Dr n. med. Robert Brzozowski, Zakład Medycyny Pola Walki WIM.

Jak mówić o własnej pracy, żeby Polacy czuli się bezpieczniej i byli dumni z Wojskowej Służby Zdrowia. 20 min.
Jarosław Rybak, Biuro Dyrektora WIM.

Dyskusja. 10 min.

Przerwa - 13:20 - 13:35 

 BLOK TEMATYCZNY NR I 

SESJA II  - 13:35 - 15:05 

Kardiologia i kardiochirurgia: zbyt młodzi na udar. Niefarmakologiczne metody zapobiegania nawrotom.

Udar o niewyjaśnionej przyczynie  – punkt widzenia neurologa. 20 min.
Ppłk dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, Klinika Neurologii WIM.

Zamykanie PFO – skuteczne leczenie dla wybranej grupy chorych. 20 min.
Dr n. med. Krzysztof Cedro, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM.

Zamykanie uszka lewego przedsionka – powstrzymać udar w miejscu gdzie powstaje. 20 min.
Dr n. med. Wojciech Wąsek, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM.

Chirurgiczne zamykanie uszka lewego przedsionka. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 20 min.
Dr n. med. Grzegorz Suwalski, Klinika Kardiochirurgii WIM.

- Dyskusja. 10 min.

Przerwa - 15:05 - 15:20 

SESJA III 15:20 - 17:05 

Kardiochirurgia i kardiologia: Specyfika zabiegów dla młodych pacjentów

Arytmia u żołnierzy – dylematy w diagnostyce i leczeniu. 15 min.
Dr n. med. Marek Kiliszek, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM.

Chirurgiczne leczenie arytmii u czynnych zawodowo żołnierzy. 20 min.
Dr. n. med. Grzegorz Suwalski, Klinika Kardiochirurgii WIM.

Redukcja urazu operacyjnego w chirurgii serca – opcje terapeutyczne. 20 min.
Dr. n. med. Przemysław Szałański, Klinika Kardiochirurgii WIM.

Był stent – nie ma stentu. Czwarta rewolucja kardiologii inwazyjnej. Zabiegi wieńcowe z zastosowaniem stentów bioresorbowalnych. 20 min.
Dr n. med. Wojciech Wąsek, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM.

Urazy serca, stany nagłe – współczesne techniki kardiochirurgiczne. 20 min.
Lek. med. Leszek Gryszko, kierownik Kliniki Kardiochirurgii WIM.

Dyskusja. 10 min.

 BLOK TEMATYCZNY NR II 

SESJA IV 13:35 - 15:25 

Wyzwania szkoleniowe stojące przed Wojskową Służbą Zdrowia

Oczekiwania dowódcy Jednostki Specjalnej dotyczące przygotowania podległego personelu medycznego oraz współpraca w tym zakresie
z podmiotami wojskowymi i cywilnymi.

Płk dypl. Sławomir Drumowicz, Jednostka Wojskowa AGAT Gliwice

Dostosowanie wymogów szkoleniowych do specyfiki działania pododdziałów specjalnych USA na przykładzie kursu Special Operations Combat Medic. 
St. sierż. rez. Krzysztof Pluta „Wir”, żołnierz rez. Jednostka Wojskowa Komandosów Lubliniec

Wykorzystanie teletransmisji w działaniach medycznych na polu walki oraz w ratownictwie cywilnym z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.
Michał Madeyski, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Zakład Bioinżynierii i Systemów Informacyjnych.

Rola Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w procesie zaopatrzenia pacjenta urazowego. 20 min.
Marcin Podgórski, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Narzędzia informatyczne wspierające realizację programów profilaktycznych. 
Dr inż. Piotr Murawski, Oddział teleinformatyki WIM.

Dyskusja. 10 min.

Przerwa - 15:25 - 15:40 

SESJA V  - 15:40 - 16:55 

Leczenie i rehabilitacja

Zastosowanie systemu hydrochirurgicznego w leczeniu pierwotnie zabrudzonych i zakażonych ran. 20 min.
Dr n. med. Mariusz Barański, Oddział Zakażeń Narządu Ruchu WIM.

Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu spastyczności kończyn. 20 min.
Lek med. Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Klinika Rehabilitacji WIM.

Zespół algoneuro-dystroficzny po złamaniach w obrębie dalszych nasad przedramienia i  podudzia – postępowanie fizjoterapeutyczne i farmakologiczne. 20 min.
Dr n.med. Józef Mróz, kierownik Kliniki Rehabilitacji WIM.

Pęcherz neurogenny po urazach rdzenia – postępowanie fizjoterapeutyczne, zagrożenia. 15 min.
Lek. med. Adam Olszewski, Klinika Rehabilitacji WIM.

Dyskusja. 10 min.

 

Dzień warsztatowy

23 kwietnia 2016 r (sobota).

 

Wykład i warsztat praktyczny nr I
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM:

10:00 - 10:30   

WYKŁAD (dla wszystkich chętnych):
Nie wszystko złoto co się świeci, czyli realia diagnostyczne zespołu stresu pourazowego (PTSD). 

Wykład adresowany do lekarzy, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych

11:45 - 13:45   

WARSZTAT (liczba uczestników 20):
PTSD  - dobrze rozpoznać to dobrze leczyć – warsztat dotyczący diagnozowania PTSD na podstawie analizy przypadków. Warsztat dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych;
UWAGA:w warsztacie mogą wziąć udział tylko osoby które uczestniczyły w wykładzie, prowadzący warsztat w trakcie jego trwania nie będą wyjaśniali podstawowych pojęć dotyczących PTSD omawianych na wykładzie.

Wykład i  warsztat praktyczny nr II, 
Szpitalny Oddział Ratunkowy WIM
Organizacja i zasady pracy zespołu urazowego
10:00 - 10:50   

WYKŁAD (dla wszystkich chętnych):
Organizacja i zasady pracy zespołu urazowego - doświadczenia SOR CSK MON WIM 25 min.
Ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan, Szpitalny Oddział Ratunkowy WIM

Damage Control Resuscitation w praktyce SOR. 25 min.
Lek. med. Maciej Błaszczyszyn

11:00 - 13:00  i  14:00 - 16:00  - listy rezerwowe

WARSZTAT (liczba uczestników 12):

mgr Paweł Wiktorzak
mgr Szymon Rokicki
rat. med. Bartłomiej Paprocki
rat. med. Kajetan Kaminski
Wojciech Szczygielski

Cel warsztatów: Praktyczne wykorzystanie doświadczeń SOR WIM w zakresie zespołowego modelu postępowania wobec pacjentów z wielonarządowymi obrażeniami ciała – scenariusze praktyczne.


Warsztat praktyczny nr III (liczba uczestników 12),
Zakład  Medycyny Pola Walki WIM 

10:00 - 10:50   

Warsztaty z USG Point-of-Care.

    


Demonstracje i pokazy 22-23 kwietnia 2016 r. 

Zapraszamy na stoiska poszczególnych klinik WIM

Powierzchnia wystawiennicza

 

        Klinika Rehabilitacji WIM (powierzchnia wystawiennicza)

 • Egzoszkielet kończyny górnej – wskazania i zastosowanie.
 • Laser wysokoenergetyczny – HILL – możliwości zastosowania w leczeniu.
 • Fala uderzeniowa -  RSWT - jako nowatorska metoda w walce z bólem.
 • Zastosowanie ortezy Sebo w leczeniu spastycznej ręki.
 • Neuroforma – innowacyjne wsparcie rehabilitacji.
 • Salus talent- nowoczesna terapia przeciwbólowa.
 • Wpływ terapii neuropsychologicznej i neurologopedycznej na proces rehabilitacji pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych. Plakaty.


  Klinika Kardiochirurgii WIM (powierzchnia wystawiennicza)

 •  Implantacja zastawki aortalnej.
 •  Pomostowanie aortalno wieńcowe.
 •  Współczesne urządzenia do wspomagania niewydolności krążeniowo-oddechowej.
 •  Prezentacja urządzenia ECMO Cardiohelp, kontrapulsacja wewnątrzaortalna.


  Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM (powierzchnia wystawiennicza):

 • Warsztaty dotyczące chirurgii małoinwazyjnej.

 

        Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM:

 • Aktywna prezentacja „stoiskowa” – neuropsychologia, cyberpsychologia, neuropsychiatria. Na stoisku postaramy się zaprezentować rzeczywistość wirtualną, współczesne metody diagnostyki neuropsychologicznej, czyli diagnostyki mikrouszkodzeń mózgu w tym z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz diagnostyki neuroobrazowej uszkodzeń mózgu – pokaz wizualizacji zmian w OUN w tym na obrazach przestrzennych mózgu.

 

       Oddział Zakażeń Narządu Ruchu WIM:

 • Zastosowanie systemu hydrochirurgicznego w leczeniu pierwotnie zabrudzonych i zakażonych ran. Pokaz interaktywny użycia instrumentarium hydrochirurgicznego.

 


       Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM:

 • Możliwość wykonania zabiegu na symulatorze firmy „Boston Scientific” oraz na symulatorze udrożnień „Procardia”.

 

       Zakład Medycyny Pola Walki WIM:

 • Pokaz ratownictwa taktycznego
 • Blast Gauge System - osobisty czujnik żołnierza rejestrujący siłę powietrznej fali uderzeniowej po wybuchu.

 

 

 

 

 

PARTNERZY

    


ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna

Tel.  22 782 44 74
Tel.  22 266 84 95 do 96

Faks 22 266 84 97
Tel. kom. 503 032 313

info@empireum.com.pl
www.empireum.com.pl