Menu

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie - "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

25-26.05.2017

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU" w Krakowie

 

Czwartek, 25 maj 2017

9.00- Barbara Bulanowska, Maria Szymaczek: Otwarcie Konferencji, wystąpienie Gości

9.30-9.50 Wykład inauguracyjny: Katarzyna Szawłoga: " Bezpieczna pielęgniarka- bezpieczny pacjent"

Wykład przygotowany na konkurs: " Pielęgniarka Roku 2016"

9.50-12.20 Sesja I: Współczesne wyzwania położnictwa i perinatologii

MODERATORZY: prof.dr hab. Hubert Huras, dr Barbara Prażmowska, mgr Wioletta Wolska

Anna Wójtowicz; Anna Krzemińska: " Aktualne standardy badań prenatalnych w Polsce"

Małgorzata Radoń- Pokracka: " Poród przedwczesny- czy mamy go leczyć?"

Hubert Huras: " Jak przygotować wcześniaka do porodu ?"

Wioletta Wolska: " Prowadzenie porodu powikłanego cukrzycą"

Dominika Dudek: " Okołoporodowe zaburzenia psychiczne"

Grażyna Rogala- Pawelczyk: " Etyka i odpowiedzialność pielęgniarki, położnej w położnictwie i perinatologii"

Dariusz Boruczkowski: " Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych w polskiej medycynie"

12.20-12.40 Przerwa

12.40-14.50 Sesja II: Trudne tematy w neonatologii

MODERATORZY: prof.dr hab. Ryszard Lauterbach, dr hab. Dorota Pawlik, mgr Barbara Słupska

Dorota Pawlik: " Czy z wcześniactwa można wyrosnąć?- odległe powikłania przedwczesnego urodzenia"

Ryszard Lauterbach: " Praktyczne aspekty programowania żywieniowego"

Anna Kurnik: " Niefarmakologiczne leczenie bólu u noworodka"

Ewa Biederman- Kulak: " Strata dziecka- Jak można pomóc rodzicom ?"

Małgorzata Musiałowicz: " Rola hospicjum perinatalnego w opiece nad kobietą oczekującą urodzenia

                                  nieuleczalnie chorego dziecka"

Joanna Radzik: " Współczesna położna w obliczu trudnych aspektów macierzyństwa"

Wioletta Pruchniak:" Usprawnianie pacjenta" Firma KNK

14.50-15.40 Przerwa na obiad

15.40-17.40 Sesja III: Choroby sercowo- naczyniowe- skryty zabójca XXI wieku

MODERATORZY: dr hab. Agnieszka Gniadek, mgr Izabela Hec; prof.dr hab.Piotr Jankowski

Katarzyna Nowakowska- Firma Mercator Medical: " Praktyczny przewodnik do stosowania rękawic diagnostycznych nitrylowych

       w obszarze medycznym na przykładzie wybranych precedur"

Agnieszka Skrzek:       " Niewydolność serca"

Łukasz Klima:              " Choroba niedokrwienna serca- objawy, diagnoza, leczenie"

Alina Naprawska:         " Od zawału do sprawności- etapy rehabilitacji kardiologicznej"

Krystyna Florek:          " Rola pielęgniarki w procesie leczenia kardiologicznego"

Małgorzata Denkiewicz: " Zalecenia dietetyczne w chorobach sercowo- naczyniowych"

Katarzyna Olszewska:  " Wsparcie prosto z serca dla serca- psychologiczne aspekty pomocy pacjentowi kardiologicznemu"

 

18.00 Koncert Anny Szałapak i Jacka Wójcickiego

 

Akompaniament:

Konrad Mastyło - pianino

Michał Chytrzyński - skrzypce

19.00 kolacja

 


 Piątek, 26 maj 2017

 

9.00-11.25 Sesja IV: Zagrożenia zdrowotne XXI wieku

MODERATORZY: prof. dr hab. Mariusz Korkosz, mgr Renata Kurkowska, prof.dr hab. Piotr Wysocki

Ewa Czarnobilska: " Alergia pokarmowa"

Piotr Wysocki: " Styl życia a nowotwory"

Agnieszka Kupczyk: " Żywienie w nieswoistych zapaleniach jelit"

Magdalena Przybylska- Feluś: " Wpływ niedożywienia na przebieg i rokowanie w chorobach przewodu pokarmowego"

Marek Lichota: " Leczenie żywieniowe z perspektywy pacjenta z NZJ" Stowarzyszenie pacjentów- Apetyt na życie

Mariusz Korkosz: " Czy zwyczaje żywieniowe mają wpływ na przebieg chorób reumatycznych, osteoporozę, dnę moczanową

                        i chorobę zwyrodnieniową ?"

Aleksandra Rumińska: " Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej"

Sławomir Gądek: „Nowoczesne technologie medyczne w zapobieganiu zakażeniom medycznym w miejscu operowanym” Firma Skamex


11.25-11.45 Sesja plakatowa

11.25-11.45 Przerwa


11.45- 13.30 Sesja V: Problemy zawodowe pielęgniarek/ położnych w kontekście odpowiedzialności zawodowej

MODERATORZY: dr Beata Dobrowolska, mgr Renata Galska, prof. Maria Kózka

Dorota Karkowska: " Wykonywanie zawodu a samodzielność zawodowa"

Beata Dobrowolska: " Rola Mistrza w edukacji i praktyce pielęgniarskiej"

Maria Szymaczek: " Rola i zadania menadżera pielęgniarstwa w budowaniu pozytywnego wizerunku pielęgniarki/ położnej"

Maria Włodkowska: "Dziennikarz w szpitalu, czyli poznaj swoje prawa i nie daj się zaskoczyć"


13.30-14.00 Omówienie sesji posterowej, rozdanie nagród, zakończenie konferencji

14.00-14.40 lunch


WARSZTATY:

 

Czwartek, 25 maj 2017

10.00-11.00 Maria Budnik- Szymoniuk: " Procedury wysokiego ryzyka w pielęgniarstwie" Firma BBraun

11.15-12.15 Piotr Grzechnik: " Jak zadbać o bezpieczeństwo pacjenta i kadry medycznej" Firma BBraun

 

10.00-11.00 Joanna Rudek: " MARSI- prewencja uszkodzeń skóry spowodowanych przylepcami" Firma 3M

13.00-14.30 Dorota Czernichowska- Stanek: " Fizjoterapia okołoporodowa- kiedy rozpocząć trening mięśni

                                                                dna miednicy po porodzie"

Piątek, 26 maj 2017

10.00-12.00 Marlena Padykuła: " Bezpieczne przemieszczanie i pozycjonowanie pacjenta" Firma Empireum

 

 

PARTNERZY

    


ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna

Tel.  22 782 44 74
Tel.  22 266 84 95 do 96

Faks 22 266 84 97
Tel. kom. 503 032 313

info@empireum.com.pl
www.empireum.com.pl