Empireum

Systemy do ogrzewania pacjenta STERISETS

System do ogrzewania pacjenta

podgrzewacz
85000

Koce grzewcze

Na całe ciało
85100
Na całe ciało wielodostępowy
85110
Na całe ciało z dostępem brzusznym
85120
Na całe ciało - tuba pod pacjenta
85150
Na dolną część ciała
85200
Na górną część ciała ARM IN
85300
Na górną część ciała ARM OUT
85310
Noworodkowy
85400
Pediatryczny
85410
Pediatryczny - tuba pod pacjenta
85450
Osłona na przewód powietrzny
85600