Empireum

Materace grzewcze

MODEL WYMIARY
IM-190M
190 x 50 cm
IM-150M
150 x 50 cm
IM-120M
120 x 50 cm
IM-80M
80 x 50 cm