Empireum

Jednostka kontrolna W-150TL

Jednostka sterująca dla dorosłych z akumulatorem 24 V DC i przewodem przedłużającym.