Empireum

Strzygarka chirurgiczna

Strzygarka i ostrza
Rękawice przedoperacyjne