Empireum

Konferencja pt. „Nowe kierunki rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce”

Bardzo miło nam poinformować, że będziemy uczestniczyć w Konferencji pt. „Nowe kierunki rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce”, która obędzie się w dniach 09 – 10 maja 2022r.

Konferencja została objęta patronatem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Program Konferencji

09.05.2022
Godz. 9.00-9.10
Otwarcie Konferencji: dr Łukasz Młynarkiewicz; mgr Maria Kubicka

Sesja I
Nowe czasy – nowe wyzwania także dla Ochrony Radiologicznej
Prowadzący sesję:

09.05.2022 Wykładowca Temat
Godz. 9.10-9.30
Łukasz Młynarkiewicz, Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa
Wyzwania stojące przed Państwową Agencją Atomistyki w ramach Polskiej Energetyki Jądrowej
Godz. 9.30-9.50
Dyskusja
Godz. 9.50-11.05
Iwona Matujewicz, Państwowa Agencja Atomistyki, Departament Ochrony Radiologicznej, Warszawa
Ustawa - Prawo atomowe oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które weszły w życie w 2021 r.
Godz. 11.05-11.35
Krzysztof Madaj, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Otwock
60 lat postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Polsce
Godz. 11.35-11.45
Dyskusja
Godz. 11.45-11.55
Przerwa
Godz. 11.55-12.35
Dorota Wróblewska, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Łódź
Audyty kliniczne w jednostkach ochrony zdrowia
Godz.12.35-12.50
Sylwester Sommer, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
Niskie dawki promieniowania do leczenia powikłań oddechowych przy infekcji Covid-19 – niewykorzystany potencjał
Godz. 12.50-13.10
Dyskusja
Godz. 13.10-13.50
Przerwa – lunch
Godz. 13.50-14.10
Wojciech Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
Rola radiacyjnej chemii polimerów w ochronie przed radonem
Godz. 14.10-14.15
Wojciech Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
10 lecie kwartalnika PTJ w IChTJ
Godz.14.25 –
Zebranie sprawozdawcze SIOR

Sesja II
Radon – przyjaciel czy wróg ?
Co z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej ?
Prowadzący sesję:

10.05.2022 Wykładowca Temat
Godz. 9.10-9.30
Michał Zuba, Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, Warszawa
Analiza zarządzania systemem alarmowym
Godz. 9.30-9.40
Dyskusja
Godz. 9.40-10.10
Daniel Jankowski, Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-1 Centrum Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii, Bydgoszcz
Aparatura dozymetryczna w kontekście zdarzeń radiacyjnych
Godz. 10.10-10.30
Maciej Budzanowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Monitoring radiologiczny środowiska w Polsce z użyciem pasywnych detektorów termoluminescencyjnych (TLD)
Godz. 10.30-10.50
Krzysztof Fornalski, Polskie Elektrownie Jądrowe, Warszawa
Aspekty ochrony radiologicznej w programie budowy polskiej elektrowni jądrowej
Godz. 10.50-11.10
Dyskusja
Godz. 11.10-11.20
Przerwa
Godz. 11.20-11.40
Małgorzata Wysocka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Radon na terenach górniczych
Godz. 11.40-12.20
Krzysztof Kozak, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych, Kraków
Promieniotwórczość gamma Indukowana w placówkach medycznych na przykładzie cyklotronu Proteus C-235 w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN - aspekty fizyczne i dozymetryczne.
Godz. 12.20-12.40
Andrzej Kasza, Zakład Fizyki Medycznej Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce; Paweł Król, Muzeum Narodowe w Kielcach
Czy pozostałości górnictwa rud uranu w Górach Świętokrzyskich stanowią zagrożenie?
Godz. 12.40-13.00
Dyskusja
Godz. 13.00-13.40
Przerwa – lunch
Godz. 13.40-13.55
Jerzy Olszewski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. Nofera Zakład Ochrony Radiologicznej, Łódź
Radon ciekawostka czy problem?
Godz. 13.55-14.25
Jerzy Olszewski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. Nofera Zakład Ochrony Radiologicznej, Łódź
Radon w podziemnych trasach turystycznych
Godz. 14.25-14.55
Andrzej Mikulski, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa
Energetyka jądrowa w Polsce
Godz. 14.55-15.15
Dyskusja

*Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w
programie.