Empireum

Projekt unijny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Kompozyt elastomerowy do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim o obniżonej zawartości ołowiu i bezołowiowy”

Celem realizacji projektu jest opracowanie składów oraz technologii wytwarzania w skali laboratoryjnej i rozpoczęcie wytwarzania nowego, własnego wyrobu – tj. materiału o obniżonej zawartości ołowiu oraz materiału bezołowiowego o wartości osłabiającej promieniowanie X w wariantach równoważnych warstwom ołowiu od 0,125 mm do 0,5 mmPb (wg. PN-EN 61331-1:2015).

Rezultatem projektu będzie kompletna dokumentacja i prototyp ochronnego kompozytu elastomerowego o obniżonej zawartości ołowiu oraz bezołowiowego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021– 23.09.2022r.

Wartość projektu: 393.600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 154.528,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Inteligentny ogrzewacz pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza do stosowania z dedykowanymi okryciami jednorazowego użytku”

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowego wyrobu, “inteligentnego ogrzewacza pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza z dedykowanymi okryciami jednorazowego użytku”, przeznaczonego do zapobiegania hipotermii, przez utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała u pacjenta narażonego na wychłodzenie i/lub ogrzanie pacjenta wychłodzonego.

Rezultatem projektu będzie kompletna dokumentacja i prototyp inteligentnego ogrzewacza pacjenta.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021– 30.09.2022r.

Wartość projektu: 483.660,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 334.237,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Inteligentny system ogrzewania pacjenta”

Celem realizacji projektu jest opracowanie i rozpoczęcie wytwarzania nowego, własnego wyrobu „Inteligentnego systemu ogrzewania pacjenta”.

Rezultatem projektu będzie kompletna dokumentacja i seria próbna przetestowana w warunkach rzeczywistych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019– 13.03.2020r.

Wartość projektu: 483.144,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 333.880,00 zł