Empireum

Zgłoszenie reklamacyjne

Formularz reklamacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że:
1. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na:
udzieleniu odpowiedzi na złożone przez Pana/Panią zgłoszenie serwisowe, zamówienie części lub zapytanie (złożenie oferty skorzystania z usług serwisowych) za pośrednictwem formularza służącego do kontaktu na stronie https://empireum.com.pl/serwis/
2. Przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Będziemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, telefon, mail
4. Do Pani/Pana danych osobowych dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, w tym inne placówki medyczne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą w niej przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy lub krócej, do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
-żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali;
-żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan że:
mamy Pani/Pana nieprawidłowe dane lub
przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych woli Pani/Pan skorzystać z ograniczenia przetwarzania lub
-wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w opisanych powyżej celach. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Wtedy przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Spowoduje to zaprzestanie przez nas przetwarzania danych we wskazanym powyżej celu.
-złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem.
7. W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie uprawnień można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@empireum.com.pl
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
9. Podane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Podane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.