Empireum

Profilaktyka hipotermii

Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych
Podgrzewacze przepływowe
Systemy grzewcze

Profilaktyka hipotermii jest powszechnie stosowaną metodą zapobiegania wychłodzeniu organizmu podczas operacji i zabiegów.

Profilaktyka hipotermii to zestaw działań mających na celu zapobieganie lub leczenie wychłodzenia organizmu podczas operacji i zabiegów. Hipotermia to stan, w którym temperatura ciała spada poniżej 36°C i może być niebezpieczna dla zdrowia i życia pacjenta. Hipotermia może być spowodowana przez niską temperaturę otoczenia, zimną wodę, zimny deszcz, wiatr lub utratę krwi.

Profilaktyka hipotermii polega na utrzymaniu lub podniesieniu temperatury ciała pacjenta przed, w trakcie i po operacji lub zabiegu. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak:

Podgrzewanie płynów infuzyjnych – polega na podawaniu pacjentowi płynów (krwi, roztworów soli fizjologicznej lub glukozy) o temperaturze około 40°C za pomocą specjalnych podgrzewaczy przepływowych. Zapobiega to obniżeniu temperatury ciała pacjenta przez zimne płyny.
Ogrzewanie powietrza w sali operacyjnej – polega na utrzymaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej na poziomie około 23°C. Zapobiega to utracie ciepła przez pacjenta przez promieniowanie i konwekcję.
Ogrzewanie pacjenta za pomocą materacy i koców grzewczych – polega na przykrywaniu pacjenta materacami lub kocami podłączonymi do dmuchaw z ciepłym powietrzem. Zapewniają one stabilizację lub podwyższenie temperatury obwodowej pacjenta i zapobiegają utracie ciepła przez parowanie potu.