Empireum

Ochrona radiologiczna i pozycjonery RTG

fartuchy rtg
Ochrona radiologiczna
Pozycjonery RTG
Pozycjonery RTG
regał ścienny
Przechowywanie osłon
komora do czyszczenia fartuchów
Komora czyszcząca

Ochrona radiologiczna to zestaw działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i personelowi medycznemu podczas zabiegów z użyciem promieniowania jonizującego.

 

Promieniowanie jonizujące to promieniowanie zdolne do wybijania elektronów z atomów lub cząsteczek materii, co prowadzi do powstawania jonów i wolnych rodników.

 

Promieniowanie jonizujące może być sztuczne lub naturalne, a jego źródłami mogą być aparaty RTG, tomografy komputerowe, akceleratory liniowe, izotopy promieniotwórcze lub kosmiczne promieniowanie gamma.

 

Ochrona radiologiczna polega na minimalizowaniu narażenia na promieniowanie jonizujące i ograniczaniu jego skutków dla zdrowia. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak:

 

- Zasada ALARA – polega na utrzymaniu dawki promieniowania na poziomie tak niskim, jak to możliwe (ang. As Low As Reasonably Achievable). Oznacza to, że należy stosować promieniowanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i uzasadnione medycznie, a także optymalizować technikę i parametry zabiegu.

 


- Zasada trzech P – polega na stosowaniu trzech podstawowych środków ochrony przed promieniowaniem: czasu, odległości i osłony. Oznacza to, że należy ograniczyć czas ekspozycji na promieniowanie, zwiększyć odległość od źródła promieniowania i używać odpowiednich osłon z materiałów pochłaniających promieniowanie.

 

- Osłony radiologiczne – są to specjalne fartuchy i akcesoria wykonane z ołowiu lub innych materiałów ciężkich, które mają na celu chronić ciało i narządy przed promieniowaniem. Osłony radiologiczne mogą być używane przez pacjenta lub personel medyczny podczas zabiegów z użyciem promieniowania jonizującego.

 


- Pozycjonery RTG – są to specjalnie wyprofilowane, ergonomiczne podpórki do ułożenia kończyn pacjenta podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Pozycjonery RTG mają na celu zapewnić właściwe ustawienie czujnika RTG i poprawić jakość obrazu, a także zmniejszyć dawkę promieniowania dla pacjenta i personelu medycznego .

 

Profesjonalne fartuchy i akcesoria kompleksowo chronią ciało i narządy, a zestaw specjalnie wyprofilowanych, ergonomicznych pozycjonerów RTG pozwala na właściwe ułożenie kończyn pacjenta z jednoczesną ochroną tkanek i skóry.

Czytaj mniej Czytaj więcej