Empireum

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: “PACJENT – PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU”

Program konferencji

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

z cyklu: “PACJENT – PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU”

PATRONAT HONOROWY

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof.dr hab.med Wojciech Nowak

PATRONAT NAUKOWY

Prorektor ds Collegium Medicum UJ
Prof.dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, al. 29- listopada 46

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na XIII konferencję z cyklu: Pacjent, pielęgniarka- partnerzy w działaniu. 

W konferencji swój udział zapowiedzieli znani i cenieni profesjonaliści w dziedzinie medycyny, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, przedstawiciele organizacji pacjentów.

Czwartek, 24.05.2018

9.00 Otwarcie konferencji, wystąpienie Gości

9.15-10.15 Wykłady inauguracyjne:
9.15-9.40 O. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv.: ” Szczęśliwa czy pechowa trzynastka”. Zabobony i przesądy wobec chrześcijańskiego etosu pielęgniarek i położnych.Ojciec Jerzy Brusiło- Franciszkanin, dr habilitowany nauk teologicznych, adiunkt na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II, bioetyk.

9.40-10.15 Prof. dr hab.med. Dominika Dudek: Skąd zło? Unde malum- o moralności mózgu?Profesor Dominika Dudek- specjalistka z dzidziny psychiatrii, ceniona lekarka, wykładowczyni i redaktor naczelna czasopisma” Psychiatria Polska”.

 10.15-12.00 Sesja I: Czy istnieje parytet w uzależnieniach?Moderatorzy: Renata Galska,  Wioletta Szot, Krzysztof Styczeń, 


10.15-10.55 Krzysztof Styczeń : Uzależnienia XXI wieku- nowe wyzwania kliniczne.

10.55-11.35 Lucyna Świątek: Alkoholizm w szpilkach

11.35-11.55 Barbara Bętkowska- Korpała: 

11.55-12.00 Dyskusja

12.00-12.20 Przerwa kawowa

12.20-14.10  Sesja II: Współczesne problemy terapeutyczne i pielęgnacyjne w wybranych chorobach neurologicznychModeratorzy: Barbara Bronicka, Ewa Czaja, Danuta Półtorak

12.20-12.40 Agnieszka Słowik: Przyczynowe leczenie udaru mózgu.

12.40-13.00 Ewa Czaja: Ograniczenia w samoopiece po udarze mózgu.

13.00-13.15 Jadwiga Kubica: Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią wg koncepcji Bobath.

13.15-13.35 Małgorzata Dec- Ćwiek: Głęboka stymulacja mózgu a poprawa jakości życia z chorobą Parkinsona.

13.35-13.50 Urszula Pieczyrak- Brhel: Wybrane aspekty opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

13.50-14.00 Katarzyna Majda: Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Firma Skamex

14.00-14.10 Dyskusja

14.10-15.10 Przerwa obiadowa ( stołówka studencka)

 15.10-16.55  Sesja III: Choroby rzadkie- wyzwanie XXI wiekuModeratorzy: Agnieszka Gniadek, Renata Kurkowska, Magdalena Strach

15.10-15.35 Ewelina Nowak: Choroby rzadkie- w labiryncie współczesnej diagnostyki.

15.35-15.55 Joanna Pera: Choroby rzadkie, czyli codzienność neurologa.

15.55-16.15 Magdalena Strach: Niedobory odporności u dorosłych- nie tylko wtórne.

16.15-16.45 Paweł Górniak Stowarzyszenie Immunoprotect: na straży dobra pacjentów.

16.45-16.55 Dyskusja 

17.15 Koncert niespodzianka

18.00 Kolacja ( hall w Centrum Kongresowym) 

Piątek, 25.05.20189.00-10.25  Sesja IV, cz.1: Centrum Urazowe- czas i jego znaczenie dla pacjentaModeratorzy: Urszula Kowalewska, Aleksandra Załustowicz, Stanisław Wojtan9.00-9.10 Katarzyna Nowakowska: Specjalistyczne rękawice medyczne dedykowane dla osób z alergiami i problemami skórnymi. Firma Mercator Medical S.A.9.10-9.40 Maciej Sztuka: Miecz, muszkiet…triage. Historia segregacji pacjentów na dawnych polach bitew.9.40-9.55 Małgorzata Krzysiak: Triage według modelu ESI w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym- czy to się sprawdza?.9.55-10.10 Natalia Antosz, Patrycja Bielak, Monika Malinowska: Rola pielęgniarki w Trauma Teamie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i  Katastrof.10.10-10.25 Arkadiusz Wnuk: Badania laboratoryjne wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem.10.25-11.00 Przerwa kawowa oraz sesja posterowa11.00-12.55  Sesja IV, cz.2: Centrum Urazowe- czas i jego znaczenie dla pacjentaModeratorzy: Stanisław Wojtan, Aleksandra Załustowicz11.00-11.30 Leszek Brongel: Chory z obrażeniami wielonarządowymi. Następstwa bezpośrednie, rozwój następstw ogólnoustrojowych.11.30-11.50 Marcin Tusiński: Strategia postępowania w zaopatrywaniu urazów zmiażdżeniowych tkanek miękkich.11.50-12.05 Anna Biedrońska: Interwencja żywieniowa u pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi.12.05-12.20 Magdalena Staszkiewicz: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z urazem kręgosłupa , po zastosowaniu innowacyjnych metod leczenia chirurgicznego w oddziale chirurgii ogólnej, ortopedii i obrażeń wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.12.20-12.45 Tomasz Składzień, Marek Wojczyk: Postępowanie leczniczo- pielęgnacyjne u pacjentów po ciężkich urazach wielonarządowych z zastosowaniem wysokospecjalistycznych technik terapeutycznych- studium przypadku.12.45-12.55 Dyskusja12.55-13.30 Przerwa na lunch ( w hallu CK)13.30-15.10 Sesja V: Co nowego w pielęgniarstwie?
Moderatorzy: Maria Kózka, Maria Szymaczek13.30-13.45 Anna Kliś- Kalinowska: Narzędzia wsparcia opiekunów nieformalnych dla pielęgniarek. Projekt: Damy Radę.13.45-14.10 Lucyna Płaszewska- Żywko, Iwona Malinowska- Lipień, Teresa Gabryś, Marcin Piech, Maria Kózka: Europejska matryca kompetencji w praktyce pielęgniarskiej14.10-14.25 Edyta Ozga: Ocena zasobów kadrowych pielęgniarek z regionu małopolskiego w odniesieniu do zatrudnienia na dwóch                 etatach.14.25-14.45 Maria Włodkowska: Dziennikarz w szpitalu, czyli poznaj swoje prawa i nie daj się zaskoczyć.14.45-15.00 Tamara Górecka- Werońska, Firma BBraun: Nowa procedura- korzyści dla personelu i instytucji.15.00-15.10 Dyskusja15.10 Omówienie sesji posterowej, rozdanie nagród, zakończenie konferencji.  Postery
Komisja oceniajaca postery:dr hab. med., prof UJ Maria Kózka- Przewodniczącamgr Renata Galskamgr Marta Przybycień WarsztatyCzwartek, 24.05.201810.20-11.50Wpływ techniki pobrania krwi na wynik badania laboratoryjnego- na podstawie POCTProwadzą: Arkadiusz Wnuk, Barbara Strzelichowska- Styba, Natalia Antosz12.20-14.20Dochodzenie w sprawie zdarzeń niepożądanych związanych z procedurami wysokiego ryzyka w pielęgniarstwie- a uregulowania prawne dotyczące jakości w ochronie zdrowia.Prowadzacy: Maria Budnik12.20-14.20Żywienie dojelitowe- techniki podaży diety przemysłowej, opieka nad pacjentem ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego. 
Prowadzący: Anna Kamińska 15.00-17.00Obsługa osobistej pompy insulinowej firmy Medtronic
Prowadzą: Maria Krawczyk, Jadwiga Sporn Piątek, 25.05.20189.00-10.30Mięśnie dna miednicy i ich rola w życiu i seksualności kobietyProwadzą: Dorota Czernichowska- Stanek, Kamil Perończyk 11.30-13.00 

Bezpieczna infuzja- od współpracy do współodpowiedzialności.

Prowadzący: Paweł Witt