Empireum

HoverMatt maty powietrzne do transferu pacjenta

Maty powietrzne

HM34SPU
Mata jednopacjentowa
HM34HS
Mata wielopacjentowa
HM34SPU-SPLIT
Mata do transferu z funkcją nosidła
evacpic
Mata do podnoszenia pacjenta z podłogi
HTR-200
Mata do rotacji bocznej

Zasilacz powietrzny

HTAIR2300
HT-Air 2300

• redukują siłę wymaganą do transferu pacjentów o 80-90%
• wymagają mniejszej liczby opiekunów do transferu pacjenta, co zwiększa wydajność personelu
• zgrzewana konstrukcja eliminuje otwory stanowiące potencjalne drogi rozwoju bakterii
(maty wielopacjentowe)
• przezierne dla promieni rentgenowskich i kompatybilny z MRI dla obrazowania bez artefaktów