Empireum

Laryngoskopy i łyżki

Łyżki
Łyżki do laryngoskopów
Rękojeści
Rękojeści do laryngoskopów

Laryngoskopy to **urządzenia medyczne, które służą do badania krtani, intubacji lub wykonywania zabiegów laryngoskopowych**. Laryngoskopy składają się z **rękojeści i łyżki**, która jest wprowadzana do jamy ustnej i gardła pacjenta, aby umożliwić widzenie krtani i tchawicy. Łyżki do laryngoskopów mogą być **jednorazowe lub wielokrotnego użytku, żarówkowe lub światłowodowe, proste lub zakrzywione**.

Łyżki do laryngoskopów dzielą się na różne typy i rozmiary, w zależności od kształtu i zastosowania. Niektóre z nich to:

– **Łyżki Macintosh** – są to łyżki zakrzywione, które są umieszczane w rowku językowo-nagłośniowym i podnoszą nagłośnię, aby odsłonić wejście do tchawicy. Są to najczęściej używane łyżki do intubacji u dorosłych i dzieci.
– **Łyżki Miller** – są to łyżki proste, które są umieszczane pod nagłośnią i unieścieniem jej, aby odsłonić wejście do tchawicy. Są to często używane łyżki do intubacji u noworodków i niemowląt²³.
– **Łyżki McCoy** – są to łyżki zakrzywione z ruchomym czubkiem, który może być podnoszony za pomocą dźwigni na rękojeści. Pozwala to na lepsze odsłonięcie wejścia do tchawicy u pacjentów z trudnym dostępem do dróg oddechowych.
– **Łyżki światłowodowe** – są to łyżki wyposażone w światłowód, który przenosi światło z rękojeści do czubka łyżki. Zapewniają one lepsze oświetlenie pola zabiegowego i są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż łyżki żarówkowe.