Empireum

Folia antypoślizgowa

MODEL WYMIARY
34 66 900
40 x 100 cm
1 sztuka
34 66 901
40 x 900 cm
1 rolka