Empireum

Vacuform® 2.0 do operacji ramienia

MODEL WYMIARY
34 66 605
75 x 200 cm