Empireum

Jednostka kontrolna W-1000B

Jednostka sterująca wyposażona w trzy gniazda z przewodem przedłużającym, potrójne wyjście 24 V AC.