Empireum

Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy danych osobowych zgłoszonych nie anonimowo zgodnie z poniższymi wierszami) Informujemy, że: 1. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na badania zadowolenia klienta za pośrednictwem niniejszego formularza. 2. Przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 3. Będziemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, telefon, e-mail. 4. Do Pani/Pana danych osobowych dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, w tym inne placówki medyczne. 5. Pani/Pana dane osobowe będą w niej przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy lub krócej, do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych; – żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali; – żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan że: • mamy Pani/Pana nieprawidłowe dane lub • przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych woli Pani/Pan skorzystać z ograniczenia przetwarzania lub – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w opisanych powyżej celach. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Wtedy przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności; – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Spowoduje to zaprzestanie przez nas przetwarzania danych we wskazanym powyżej celu; – złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem. 7. W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie uprawnień można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@empireum.com.pl. 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 9. Podane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 10. Podane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.