Empireum

Odleżyny: Jak zapobiegać i leczyć?

Odleżyny to uszkodzenia skóry oraz znajdujących się pod nią tkanek i kości, które pojawiają się w czasie długiego leżenia. Powstają z powodu długotrwałego ucisku, który hamuje prawidłowy przepływ krwi. Odleżyny mogą doprowadzić do zakażenia organizmu, a nawet śmierci chorego. Trudno je leczyć, łatwiej im zapobiegać. W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. zorganizowano konferencję poświęconą temu problemowi.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Dyrektor ds Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki – Anna Garucka.

Zaproszeni goście przeprowadzili wykłady:

§ Stop odleżynom – przypadki kliniczne – dr Marcin Malka, Nutricia
§ Opatrunki i nie tylko. Jak standardowo postępować z ranami przewlekłymi – odleżynami? – mgr Barbara Szulecka, Convatec
§ I już po problemie – leczenie odleżyn opatrunkami specjalistycznymi – mgr Joanna Jastrzębska, Convatec
§ Profilaktyka i leczenie odleżyn – potrzeby oddziałów w zakresie sprzętu i procedur – mgr Aleksander Borkowski, Empireum
§ Profilaktyka zakażeń szpitalnych poprzez prawidłową higienę pacjenta i jego otoczenia – Co? Po co? I dlaczego? – mgr Mariusz Baranowski, Schulke
§ Prawidłowy dobór sprzętu stomijnego i zasady pielęgnacji stomii – mgr Michał Molski, Convatec.