Empireum

Seminarium internetowe “Zapobieganie i leczenie odleżyn z wykorzystaniem trybu pulsacyjnego”

Zapobieganie i leczenie odleżyn w trybie pulsacyjnym 
Zapraszamy Państwa na seminarium internetowe przeprowadzone przez firmę Care of Sweden, w którym przedstawiona zostanie skuteczność nowo opracowanego trybu pulsacyjnego w zakresie redukcji ucisku powierzchniowego. Po zakończeniu webinarium będą Państwo w stanie lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoi sektor opieki zdrowotnej, a także jakie środki ostrożności muszą podjąć konstruktorzy sprzętu medycznego, aby ich produkty spełniały wymagania przyszłości. Przedstawione zostaną również wyniki dwóch niezależnych badań pokazujących skuteczność trybu pulsacyjnego.  
 Seminarum poprowadzą: Prof. Dimitri Beeckman i Product Manager Angelica Mänd 27 luty 2020 , 10.00 (GMT+1) Seminarium internetowe będzie trwało 30 minut
i przeprowadzone będzie w języku angielskim
 Kliknij tutaj aby się zarejestrować 
Wyzwania i możliwości w cyfrowej opiece zdrowotnej.Przed sektorem opieki zdrowotnej stoją wielkie wyzwania związane zarówno z personelem, jak i gospodarką. Tymczasem odleżyny pozostają drugą najdroższą formą leczenia obrażeń związanych z opieką, obok infekcji związanych z opieką zdrowotną w Szwecji. Aby zapewnić pozytywną ekonomikę zdrowia, wymagana jest zarówno wiedza, jak i niezawodny sprzęt medyczny, aby umożliwić ogromne możliwości zapobiegania odleżynom, zanim one wystąpią. Przedstawiamy technologię Care of SwedenKierownik produktu Angelica Mänd zaprezentuje technologię firmy Care of Sweden: inicjatywę, którą uważamy za niezbędną, aby zapewnić, że sprzęt medyczny jutra sprosta wymaganiom wydajności, przyjazności dla użytkownika, automatyzacji i zredukowanej logistyki. Badania kliniczne potwierdzają skuteczność pulsacjiProf. Dr. Dimitri Beeckman przedstawi najnowsze badanie dotyczące skuteczności trybu pulsacyjnego. Kolejne badanie dotyczy trybu pulsacyjnego w bezpośrednim związku z poziomem komfortu odczuwanym przez użytkownika. 
Dimitri Beeckman jest Profesorem Integralności Skóry i Pielęgniarstwa Klinicznego na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia). Jest profesorem wizytującym na Örebro University (Szwecja), University of Surrey (Wielka Brytania), Royal College of Surgeons w Irlandii (Irlandia), Monash University (Australia) i University of Southern Denmark (Dania). Jest ekspertem w zakresie badań integralności skóry, badań klinicznych oraz opracowywania i walidacji instrumentów. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest redaktorem konsultacyjnym Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, Journal of Tissue Viability, a także zastępcą redaktora BMC Geriatrics. Jest Prezesem Europejskiego Panelu Doradczego Odleżyn (EPUAP), Prezesem Międzynarodowego Panelu Doradczego Uszkodzeń Skóry (ISTAP) i członkiem Rady Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ranami (EWMA). Jest stypendystą Międzynarodowego Honorowego Towarzystwa Pielęgniarskiego Sigma Theta Tau i Europejskiej Akademii Nauk Pielęgniarskich.